Beskid Niski Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 sierpnia 2009 15:41

Beskid Niski tworzy wyraźne obniżenie w łuku Karpat ciągnącym się od Dunaju pod Bratysławą po Żelazną Bramę w Rumunii i jest ogniwem łączącym Beskid Zachodni z Beskidem Wschodnim. Od Beskidu Sądeckiego oddziela go Przełęcz Tylicka i dolina Kamienicy, a granica z Bieszczadami, należącymi do Beskidów Wschodnich, przebiega od Przełęczy Łupkowskiej poprzez obniżenie Woli Michowej do Cisnej, a dalej wzdłuż Solinki do Sanu. Od północy Beskid Niski graniczy z Dołami Jasielsko-Sanockimi, które oddzielają go od Pogórza Dynowskiego i Ciężkowickiego. Z turystycznego punktu widzenia Beskid Niski można podzielić na następujące grupy:

Beskid Niski tworzy wyraźne obniżenie w łuku Karpat ciągnącym się od Dunaju pod Bratysławą po Żelazną Bramę w Rumunii i jest ogniwem łączącym Beskid Zachodni z Beskidem Wschodnim. Od Beskidu Sądeckiego oddziela go Przełęcz Tylicka i dolina Kamienicy, a granica z Bieszczadami, należącymi do Beskidów Wschodnich, przebiega od Przełęczy Łupkowskiej poprzez obniżenie Woli Michowej do Cisnej, a dalej wzdłuż Solinki do Sanu. Od północy Beskid Niski graniczy z Dołami Jasielsko-Sanockimi, które oddzielają go od Pogórza Dynowskiego i Ciężkowickiego. Z turystycznego punktu widzenia Beskid Niski można podzielić na następujące grupy:


BESKID GRYBOWSKI — między Kamienicą a Białą Dunajcową z głównymi
szczytami: Rosochatką (753 m), Jaworzem (882 m), Sapalską Górą
(828 m), Czerszlą (871 m) i Uboczem (832 m);


Beskid Niski. Widok z Łysiej Góry nad Gorlicami

Beskid Niski. Widok z Łysiej Góry nad Gorlicami


BESKID GORLICKI — sięgający po szosę Gorlice-Konieczna z głównymi kulminacjami: Lackową (1001 m), Ostrym Wierchem (938 m), Suchą Homolą (707 m), Chełmem (779 m), Bordiów Wierchem (755 m), Rotundą (776 m), Magurą Małastowską (814 m), Kozim Żebrem (854 m).


Panorama Lackowej, widok z Czerteża

Panorama Lackowej, widok z Czerteża (szlak zielony Krynica-Wysowa

Widok z schroniska na Magurze Małastowskiej

Widok z schroniska na Magurze Małastowskiej

GRUPA MAGURY WĄTKOWSKIEJ — po dolinę Wisłoki, ze szczytami: Magurą Wątkowską (847 m), Kornutami (837 m), Świerzową (803 m), Dziamerą (757 m), Cyrlą (699 m).


BESKID DUKIELSKI — po szosę Czeremcha-Jaśliska-Rymanów z Cergową (718 m), Pietrusiem (731 m), Danią (696 m), Hyrową (694 m).


Panorama z wieży widokowej na Dziurczu nad Tylawą w stronę Dukli

Panorama z wieży widokowej na Dziurczu nad Tylawą w stronę Dukli


Widok z Tokarni nad Rzepedzią na południe

Widok z Tokarni nad Rzepedzią na południe

GRUPA BUKOWICY — po dolinę Osławy z Pasiką (849 m), Kanasiówką (823 m), Kamieniem (863 m) w paśmie granicznym oraz Tokarnią (777 m) i Skibkami (778 m) we właściwym paśmie Bukowicy.

GRUPA CHRYSZCZATEJ (990 m), WOŁOSANIA (1070 m) i ŁOPIENNIKA (1069 m) — po dolinie Solinki.


Widok z Jawornickiego Wierchu (665 m) w stronę Wołosania

Widok z Jawornickiego Wierchu (665 m) w stronę WołosaniaW literaturze turystycznej można spotkać również inne określenia granic Beskidu Niskiego, wg których Beskid Grybowski zaliczany jest do Beskidu Sądeckiego, a pasmo Chryszczatej i Wołosania — do Bieszczadów.
Podobnie jak całe Beskidy, Beskid Niski zbudowany jest z fliszu karpackiego. Tworzy go materiał osadowy, sprasowany i wypiętrzony w czasie formowania się Karpat w trzeciorzędzie, złożony głównie z piaskowców, łupków, margli, zlepieńców i wapieni. Ich różna odporność na erozję dała bogatą rzeźbę terenu. Charakterystycznymi formami krajobrazu są kopulaste szczyty, długie łańcuchy o dość stromych zboczach, czasami garby górskie pokryte rumowiskiem skalnym.
Beskid Niski odwadniają rzeki należące do zlewiska Wisły i mające źródła u stóp głównego łańcucha Karpat. Są to kolejno od zachodu: Kamienica i Biała — dopływy Dunajca, płynąca malowniczymi przełomami Ropa, Wisłoka  Jasiołka, przedzierający się przez pasmo Bukowicy Wisłok, który tworzy malowniczy jar w okolicach Beska, Osława i Solinka — lewe dopływy Sanu, oraz San, mający swe źródło pod Przełęczą Użocką.
Najważniejszymi surowcami mineralnymi występującymi na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórza są: ropa naftowa i gaz ziemny. Występują w niewielkich złożach (soczewkowych), mało wydajnych, ale charakteryzujących się długą żywotnością. Większe zasoby zalegają na dużych głębokościach od 4000—5000 m. Towarzyszą im złoża łupków bitumicznych i wosku ziemnego. Głównym terenem eksploatacji jest zagłębie Gorlice — Jasło —Krosno.
Niemałym bogactwem są również źródła mineralne, przede wszystkim siarczany, szczawy i solanki, leczące choroby gośćcowe, dróg oddechowych, krążenia, nerwów i choroby kobiece. Najbardziej znane uzdrowiska na ty  terenie to Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Wysowa. U podnóża Beskidu Niskiego biegnie odcinek Karpackiej linii kolejowej od Nowego Sącza poprzez Grybów, Stróże, Zagórzany, Biecz, Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz  Lesko, z odgałęzieniami: Zagórzany — Gorlice i Zagórz — Rzepedź — Komańcza — Łupków. Komunikację kolejową uzupełniają połączenia autobusowe:


Nowy Sącz — Krzyżówka — Krynica
Nowy Sącz — Grybów
Grybów — Florynka — Krynica
Grybów — Gorlice
Gorlice — Ropa — Uście Gorlickie — Wysowa
Gorlice — Sękowa — Małastów — Konieczna
Gorlice — Żmigród — Dukla
Jasło — Żmigród — Krempna
Krosno — Miejsce Piastowe — Dukla Przełęcz Dukielska
Krosno — Iwonicz Zdrój
Krosno — Rymanów — Besko — Sanok
Krosno — Rymanów — Besko — Sanok
Rymanów — Jaśliska