Noclegi

*** Hotel Podewils - XV-wieczny Zamek Rycerski w Kr?gu  

Wyświetleń: 487
Adres:  ul. Kr?g 16
Miejscowość:  Kr?g
Kod:  76-010
Region:  Wybrze?e Ba?tyckie
Państwo: Polska
Telefon:  +48 94/34 70 516 - Fax:  +48 94/31 69 111

kominek
*** Hotel Podewils - XV-wieczny Zamek Rycerski w Kr?gu
Jak do nas dotrzećWyślij znajomemu Drukuj kartę
Opis
***Hotel Podewils Zamek Rycerski w Kr?gu po?o?ony jest 30 km na po?udnie od Dar?owa i morza oraz 40 km od Koszalina i S?upska, z dala od gwaru miast, w miejscu ktre natura obdarzy?a czystymi jeziorami i bujnymi lasami. Pierwsze zapiski historyczne o zamku pochodz? z 1450 r. Zamek przez ponad IV wieki nale?a? do walecznego, rycerskiego rodu Podewilsw, ktrzy otrzymali dobra w Kr?gu po wygranej bitwie pod Sianowem w roku 1475 od ksi?cia Bogus?awa X. Zamek w Kr?gu zaliczany jest do najciekawszych i najwi?kszych obiektw zabytkowych w Polsce. Ze wzgl?du na pi?kne po?o?enie i bogata ro?linno?? nazwano go „Kwiatowym Zamkiem”. Legenda g?osi, ze „...liczba okien w zamku odpowiada ilo?ci dni w roku, liczba pomieszcze? ilo?ci tygodni, liczba wej?? – liczbie miesi?cy, a cztery wie?e s? odpowiednikiem czterech por roku...”. Od 1996 roku w zamkowe podwoje zaprasza Hotel Podewils, ktry pomimo nowoczesno?ci swoim stylem zachowuje ducha XV. wieku.

Pokoje
W zamkowych przestronnych komnatach, gdzie zawsze panuje spokj i nienaruszona cisza mo?e zamieszka? 120 osb. Apartamentowych komnat jest 12, dwuosobowych - 50. Stylowo i komfortowo wyposa?one, mi?o?nikom ciszy i spokoju zapewniaj? wypoczynek, a szukaj?cym romantycznego i magicznego miejsca – niepowtarzaln? atmosfer?. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w TV-Sat, radio, mini-bar, telefon, ??cze internetowe oraz wygodne ?azienki z wann? lub prysznicem i suszark? do w?osw.

Restauracja
Z przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do naszej restauracji z pi?knym widokiem na jezioro. Nasza kuchnia zadowoli wszystkich zwolennikw zdrowych i lekkich potraw pe?nych ?wie?ych warzyw, owocw i aromatycznych zi?. Wykwintne jedzenie, pal?cy si? kominek i profesjonalna, mi?a obs?uga na d?ugo pozostan? mi?ym wspomnieniem. Przy sprzyjaj?cej pogodzie, a tak?e ciep?ych letnich wieczorach, proponujemy Pa?stwu skorzystanie z kawiarni na du?ym tarasie. Niecodzienny zachd s?o?ca, gdzie malachit i r? nieba przechodzi fiolet i tonie w zieleni drzew, a nast?pnie, powoli pojawia si? z?ocisty ksi??yc z kaskad? ma?ych gwiazd b?dzie zach?t? do ujrzenia zjawiska po raz kolejny.

Us?ugi konferencyjne
Hotel Podewils- Zamek Rycerski w kr?gu jest miejscem do przeprowadzania zjazdw, konferencji, sympozjw i szkole?. W 5 salach o wspania?ej akustyce i z profesjonalnym wyposa?eniem, ??czami internetowymi(ISDN) mo?e obradowa? Do 400 osb. Do przeprowadzania rozmw w w?skim gronie osb od 6 do 12, posiadamy mini sale konferencyjne znajduj?ce si? w basztach zamku lub w przestronnych apartamentach. W przerwie mi?dzy konferencjami polecamy Pa?stwu wspania?e przerwy kawowe, z ktrych przerwa kawowa z ciastem z zamkowej kuchni cieszy si? najlepsz? opini?.

Us?ugi dodatkowe
Zamek w Kr?gu, jak na prawdziw? XV-wieczn? twierdz? przysta?o, ma swoje Duchy. Tylko tu mo?ecie Pa?stwo prze?y? niezapomnian? i mro??c? krew w ?y?ach Przygod? z duchami. Mi?o?nikom aktywnych walk rycerskich polecamy Turniej o Tytu? Dru?yny Adama Podewilsa, w ktrych bior? udzia? go?cie. Po turnieju zapraszamy do ?wi?towania zwyci?stwa przy suto zastawionych sto?ach podczas Uczty Rycerskiej .Wielbicielom wielkich Bali i znakomitego jedzenia polecamy Bal Epok, odbywa si? we wszystkich zamkowych salach. Wszyscy, ktrzy uwielbiaj? rywalizacj? mog? wzi?? udzia? w znakomitych zabawach – Wyprawa po z?ote runo – w plenerze okolicznych malowniczych lasw i rozleg?ych jezior oraz Wampiry na Zamku – po 24:00 w ciemnym i przera?aj?cym Zamczysku.

Us?ugi Hotelu
Tym, ktrzy chc? aktywnie sp?dzi? swj czas w Zamku proponujemy fitness centrum, masa?e, saun?, mo?liwo?? p?ywania w jeziorze, jazd? konn?, wycieczki, wypo?yczenie rowerw grskich i ?dek. Natomiast wieczorami zapraszamy do naszego hotelowego kina.

O Hotelu
Chcia?bym Pa?stwa rwnie? poinformowa?, ?e *** Hotel Podewils – XV-wieczny Zamek Rycerski w Kr?gu zosta? jako jedyny obiekt zabytkowy woj. Zachodniopomorskiego Laureatem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytkw „Zabytek Zadbany 2006”.

Atrakcje

Okoliczne atrakcje

 
Kapliczka Zamkowa                         75 m
Wzniesiony w 1580 roku niewielki ko?ci?ek charakteryzuje si? bogatymi renesansowymi zdobieniami: ambona, o?tarz, chrzcielnica i lo?a kolatorska. W dobudowanej w 1700 roku kaplicy grobowej znajduj? si? dwa barokowe sarkofagi: Henryka von Podewils, zm. 1696 r. i Adama von Podewils, zm. 1697 r.
 
Szlifiernia bursztynw                        25 km
W ?wierznie znajduje si? wyj?tkowa szlifiernia bursztynu, jedyna w okolicy, gdzie bursztyn obrabia si? z drewnem, tworz?c jak?e niezwyk?a kolekcj? bi?uterii. Dla ch?tnych mo?liwo?? kupienia ciekawych pami?tek.
 
Rezydencja Bismarcka                        25
Pa?acyk w Warcinie nale?a? od 1866 roku do kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka, ktry szuka? tu odpoczynku od zgie?ku i pracy. To tutaj te? przyjmowa? swoich zachodnich dyplomatw. W pa?acyku zachowa?o si? oryginalne biurko i kominek.
 
Elektrownia wodna                        5 km
Ma?a elektrownia wodna z 1913 roku jest najstarsz? tego typu na Pomorzu.. Zadziwia tym, ?e do dzisiejszego dnia wytwarza pr?d dla ca?ej wsi Nowy ?ytnik.
 
Megality                        12 km
Znajduj?ce si? w Borkowie sprzed 5000 lat megalityczne grobowce s? ?ladem wierze? religijnych tamtych kultur. ??cz? w sobie kult zmar?ych przodkw oraz kult s?o?ca, na co wskazuje po?o?enie grobowcw  wobec kierunkw geograficznych.
 
Wielin                        10 km            
... to ma?a wie? po?o?ona nad samym jeziorem, otoczona przez lasy. Warto tu obejrze? szachulcowy ko?ci?ek pw. Chrystusa Krla wzniesiony w roku 1698. Do jego barokowego wyposa?enia zaliczaj? si?: o?tarz g?wny, ambona i lo?a patronacka, za? miedziana misa chrzcielna pochodzi z renesansu. O?tarz zosta? wpisany do zabytkw klasy”0”(jak np. w Krakowie), ktry jest dzie?em pasterza – parobka w?a?cicieli Wielinia;

Imprezy


Typ: Sylwester
Opis:

SYLWESTER PO STAROPOLSKU
Termin od: 29.12.2008
Termin do: 02.01.2009
Typ: Ferie Zimowe
Opis:

SYLWESTER PO STAROPOLSKU


Uczta Rycerska w Zamkowej Piwnicy


 


 


29 grudzie? 2008, poniedzia?ek


Wyjazd do Szlifierni Bursztynu w Swierznie (*). Koncert kol?d zespo?u chóralnego Canzona z Koszalina w sali Koncertowej. Bingo.


3-daniowe menu kolacyjne


(*) Dojazd we w?asnym zakresie


30 grudzie? 2008, wtorek


Wspólny spacer wokó? jeziora „Zamkowego”.


Po po?udniu: Gonitwa Rycerska – zabawa dla wszystkich.


Podczas zabaw i konkursów na ?wie?ym powietrzu maj? Pa?stwo okazj?, aby popracowa? nad kondycj?, ?wietnie si? pobawi?, wykaza? si? pomys?owo?ci? i poczuciem humoru. Najlepszy wygrywa i otrzymuje dyplom z oryginaln? piecz?ci? Zamku!!!


Nauka Ta?ców Dawnych.


3-daniowe menu kolacyjne


31 grudzie? 2008, ?roda


W?drówka wokó? jezior z przerw? na herbat? i grzane wino. Filmowe popo?udnie bajkowe dla dzieci oraz mo?liwo?? przeja?d?ki wozem.


 


Staropolska Uczta Rycerska


Odziani w tuniki rycerskie powitani b?dziecie Pa?stwo staropolskim miodem pitnym.Menu:


Wiejski chleb z domowym smalcem, kiszone ogórki, kaszanka, pasztet swojski, w?dzona makrela i sma?ony pstr?g, pieczenie, udziec wieprzowy w ca?o?ci, swojska kie?basa i w?dzony boczek, polewka staropolska, golonki, ?eberka, pieczone udka z kurczaka, ziemniaki okraszane boczkiem i w mundurkach, bia?a kapusta zasma?ana, kosz z owocami oraz ciasto z zamkowej kuchni.


 


W oczekiwaniu na Nowy Rok udajemy si? na wspóln? w?drówk? z pochodniami.


Po powrocie witamy Nowy Rok kieliszkiem szampana. Po pó?nocy kuchnia zamkowa serwuje pieczone prosi? w ca?o?ci z warzywami.


1 stycze? 2009, czwartek


Uroczyste noworoczne ?niadanie.


Piesza wycieczka po powrocie ognisko nad jeziorem z gor?c? grochówk? podawan? z kuchni polowej. Filmowa komedia romantyczna.


3 daniowe noworoczne menu kolacyjne


Po kolacji Bingo


2 stycze? 2009, pi?tek


Po obfitym ?niadaniu po?egnanie z Zamkiem  Rycerskim i romantycznymi zak?tkami.


 


CENA (oferta obejmuje minimum 4 dniowy pobyt):  


Za 1 nocleg na osob? ze ?niadaniem, programem i Staropolsk? Uczt? Rycersk? w pokoju dwuosobowym - 220,- PLN


Dop?ata do apartamentu – 88,- PLN


Sylwestrowa Uczta Rycerska bez noclegu w dniu 31.12.08:


254,- PLN za osob?


Dzieci do 9 lat w pokoju rodziców - bezp?atnie


?ó?ko dodatkowe dla dzieci od 10 do 16 lat w pokoju rodziców 92,- PLN


 


Zmiany programu zastrze?one


 


 


Za dodatkow? op?at? polecamy: masa? relaksuj?cy lub leczniczy, sauna, jazd? konn? i przeja?d?ki bryczk? .


Dla dzieci: opiekunka w noc sylwestrow?, gry i zabawy.Komunikacja
Stacja PKS 18 km
Stacja PKP 18 km
Przystanek PKS 80 m
Informacje dodatkowe
Pokojów: 50
Grill: 120
Strona www:http://www.podewils.pl
Serwisy
> ***Hotel Podewils Zamek Rycerski w Kr?gu po?o?ony jest 30 km na po?udnie od Dar?owa i morza oraz 40 km od Koszalina i S?upska, z dala od gwaru miast, w miejscu ktre natura obdarzy?a czystymi jeziorami i bujnymi lasami. Pierwsze zapiski historyczne o zamku pochodz? z 1450 r. Zamek przez ponad IV wieki nale?a? do walecznego, rycerskiego rodu Podewilsw, ktrzy otrzymali dobra w Kr?gu po wygranej bitwie pod Sianowem w roku 1475 od ksi?cia Bogus?awa X. Zamek w Kr?gu zaliczany jest do najciekawszych i najwi?kszych obiektw zabytkowych w Polsce. Ze wzgl?du na pi?kne po?o?enie i bogata ro?linno?? nazwano go „Kwiatowym Zamkiem”. Legenda g?osi, ze „...liczba okien w zamku odpowiada ilo?ci dni w roku, liczba pomieszcze? ilo?ci tygodni, liczba wej?? – liczbie miesi?cy, a cztery wie?e s? odpowiednikiem czterech por roku...”. Od 1996 roku w zamkowe podwoje zaprasza Hotel Podewils, ktry pomimo nowoczesno?ci swoim stylem zachowuje ducha XV. wieku.

Pokoje
W zamkowych przestronnych komnatach, gdzie zawsze panuje spokj i nienaruszona cisza mo?e zamieszka? 120 osb. Apartamentowych komnat jest 12, dwuosobowych - 50. Stylowo i komfortowo wyposa?one, mi?o?nikom ciszy i spokoju zapewniaj? wypoczynek, a szukaj?cym romantycznego i magicznego miejsca – niepowtarzaln? atmosfer?. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w TV-Sat, radio, mini-bar, telefon, ??cze internetowe oraz wygodne ?azienki z wann? lub prysznicem i suszark? do w?osw.

Restauracja
Z przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do naszej restauracji z pi?knym widokiem na jezioro. Nasza kuchnia zadowoli wszystkich zwolennikw zdrowych i lekkich potraw pe?nych ?wie?ych warzyw, owocw i aromatycznych zi?. Wykwintne jedzenie, pal?cy si? kominek i profesjonalna, mi?a obs?uga na d?ugo pozostan? mi?ym wspomnieniem. Przy sprzyjaj?cej pogodzie, a tak?e ciep?ych letnich wieczorach, proponujemy Pa?stwu skorzystanie z kawiarni na du?ym tarasie. Niecodzienny zachd s?o?ca, gdzie malachit i r? nieba przechodzi fiolet i tonie w zieleni drzew, a nast?pnie, powoli pojawia si? z?ocisty ksi??yc z kaskad? ma?ych gwiazd b?dzie zach?t? do ujrzenia zjawiska po raz kolejny.

Us?ugi konferencyjne
Hotel Podewils- Zamek Rycerski w kr?gu jest miejscem do przeprowadzania zjazdw, konferencji, sympozjw i szkole?. W 5 salach o wspania?ej akustyce i z profesjonalnym wyposa?eniem, ??czami internetowymi(ISDN) mo?e obradowa? Do 400 osb. Do przeprowadzania rozmw w w?skim gronie osb od 6 do 12, posiadamy mini sale konferencyjne znajduj?ce si? w basztach zamku lub w przestronnych apartamentach. W przerwie mi?dzy konferencjami polecamy Pa?stwu wspania?e przerwy kawowe, z ktrych przerwa kawowa z ciastem z zamkowej kuchni cieszy si? najlepsz? opini?.

Us?ugi dodatkowe
Zamek w Kr?gu, jak na prawdziw? XV-wieczn? twierdz? przysta?o, ma swoje Duchy. Tylko tu mo?ecie Pa?stwo prze?y? niezapomnian? i mro??c? krew w ?y?ach Przygod? z duchami. Mi?o?nikom aktywnych walk rycerskich polecamy Turniej o Tytu? Dru?yny Adama Podewilsa, w ktrych bior? udzia? go?cie. Po turnieju zapraszamy do ?wi?towania zwyci?stwa przy suto zastawionych sto?ach podczas Uczty Rycerskiej .Wielbicielom wielkich Bali i znakomitego jedzenia polecamy Bal Epok, odbywa si? we wszystkich zamkowych salach. Wszyscy, ktrzy uwielbiaj? rywalizacj? mog? wzi?? udzia? w znakomitych zabawach – Wyprawa po z?ote runo – w plenerze okolicznych malowniczych lasw i rozleg?ych jezior oraz Wampiry na Zamku – po 24:00 w ciemnym i przera?aj?cym Zamczysku.

Us?ugi Hotelu
Tym, ktrzy chc? aktywnie sp?dzi? swj czas w Zamku proponujemy fitness centrum, masa?e, saun?, mo?liwo?? p?ywania w jeziorze, jazd? konn?, wycieczki, wypo?yczenie rowerw grskich i ?dek. Natomiast wieczorami zapraszamy do naszego hotelowego kina.

O Hotelu
Chcia?bym Pa?stwa rwnie? poinformowa?, ?e *** Hotel Podewils – XV-wieczny Zamek Rycerski w Kr?gu zosta? jako jedyny obiekt zabytkowy woj. Zachodniopomorskiego Laureatem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytkw „Zabytek Zadbany 2006”.
kominek kominek

kominek

Ceny
Pokj jednoosobowy 248,- PLN
Pokj dwuosobowy 346,- PLN
Parking 30,- PLN
Apartament 414,- PLN
Obiadokolacja 60,- PLN
Pe?ne wy?ywienie 86,- PLN

?niadanie jest wliczone w cen? pokoju.
Dla Klientów powo?uj?cych si? na serwis www.e-nocleg.pl rabat 10 %

Galeria zdjęć
Komentarze

Dodaj komentarz

Nie masz uprawnie? do dodawania komentarzy. By? mo?e musisz si? zarejestrowa? w serwisie.


Kontakt
Brak kontaktu online.