Noclegi

Apartament, Kwatera  

Wyświetleń: 569
Adres:  ul. Pu?kownika Stanis?awa D?bka 67/IV/3
Miejscowość:  Gdynia
Kod:  81-107
Region:  Wybrze?e Ba?tyckie
Państwo: Polska
Telefon:  0888180034 - Fax:  0586986433

Us?ugi
Apartament, Kwatera
Jak do nas dotrzećWyślij znajomemu Drukuj kartę
Opis
sh Player aby odtworzy

Atrakcje

 Najbli?sze okolice,po?o?enie, historia, ciekawostki, zdj?cia.

Gdynia jest m?odym i nowoczesnym miastem Trójmiasta, zape?niona nowymi i nowoczesnymi budynkami architektury modernistycznej. Miasto budowane od 1921 roku (5 lat pó?niej otrzyma?o prawa miejskie) jest pr??nie rozwijaj?cym si? o?rodkiem, które sta?o si? jednocze?nie ciekawym miastem pod wzgl?dem turystycznym, rozrywkowym i gospodarczym.
     Dom Abrahama: Dom m.in. s?ynnego Antoniego Abrahama, który zas?yn?? jako wielki patriota (odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski). Obecnie znajduj? si? tam Muzeum miasta Gdyni.
     Skwer Ko?ciuszki oraz Aleja Zjednoczenia: to jedno z najbardziej ulubionych i odwiedzanych miejsc w naszym mie?cie. Mo?na z tego miejsca podziwia? przep?ywaj?ce ?aglowce z ró?nych stron ?wiata, odwiedzi? s?ynny pomnik wojenny Okr?t ORP "B?yskawice" lub ?aglowiec "Dar pomorza". W tym miejscu odbywaj? si? wszystkie wi?ksze imprezy (Beach Party Gdynia), koncerty, festyny i inne imprezy okoliczno?ciowe.
     Akwarium Gdy?skie: Dla hobbystów i ciekawskich ?wiata podwodnego i fauny morskiej Gdynia oferuje Oceanarium. Mo?na w nim zobaczy? wiele zbiorów fauny i flory morskiej w formie muzealnej, jak i akwaryjnej. Mamy mo?liwo?? ogl?dni?cia z bliska wiele gatunków zwierz?t morskich z ró?nych stron ?wiata, a szczególn? atrakcj? dla turystów i nie tylko jest zbiornik z ?yw? raf? koralow?.
     Bulwar Nadmorski: Idealne miejsce na spacery. Mo?na w tym miejscu spotka? turystów, jak i mieszka?ców Gdyni. Spotykaj? si? tu przyjaciele i zakochani, jest to idealne miejsce na odpoczynek cielesny i duchowy. Bulwar Nadmorski pe?ni rol? nie tylko deptaka, ale tak?e ochronny nabrze?a przed falami.
     Muzeum Marynarki Wojennej: Gdynia równie? oferuj? atrakcj? dla fanów sprz?tu wojskowego. Muzeum MW mie?ci si? przy Bulwarze Nadmorskim. Mo?na zapozna? si? tam naprawd? ciekawym sprz?tem bojowym u?ywanym od XVII wieku po II Wojn? ?wiatow?, obejrze? my?liwce szturmowe, helikoptery, armaty i torpedy.
     Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a: mie?ci si? przy ulicy Arciszewskiej na Oksywiu. Jest najstarsz? budowl? w Gdyni. Ko?ció? niszczony przez wojny (wojna szwedzka i II wojna ?wiatowa) wielokrotnie odbudowany stoi na Oksywiu do dzi?, otoczony cmentarzem i licznymi zabudowaniami z XIX i XX wieku.

     Gdynia oferuj? Ci wi?cej ni? my?lisz. W centrum miasta znajdziesz wiele licznych sklepów i hipermarketów w których znajdziesz najmodniejsze ubiory, oryginalne obuwie i bi?uteri? - zw?aszcza bursztynow?.Ciekawe miejsca i obiekty

Pla?a na Oksywiu. 2 km
P?wysep Rewa 8 km

Umiejscowienie mieszkania umo?liwia pe?n? dowolno?? sp?dzania wolnego czasu, po?o?one w otoczeniu lasów, przepi?knych, malowniczych i nie zat?oczonych !!! pla? (Oksywie, Babie Do?y, Rewa, Mosty), szybkiego i bliskiego s?siedztwa centrum Gdyni (dojazd ok. 15 min), w którym znajduj? si? mi?dzy innymi centra handlowo-us?ugowe, puby, dyskoteki, kino, Teatr Muzyczny, jedyne w Polsce Oceanarium oraz kolejna pla?a, pozwol? wykorzysta? czas do maksimum. Ponadto z tej dzielnicy Gdyni najszybciej i najkrócej dojedziesz na Pó?wysep Helski, do Jastrz?biej Góry, ?eby, Karwi, W?adys?awowa, Pucka - alternatywn? tras?, omijaj?c zat?oczone odcinki Trójmiasta. Udaj?c si? w kierunku Rumi (ok. 20 min.) znajd? Pa?stwo, komfortowy, niedrogi basen kryty z zespo?em saun, jacuzzi, zje?d?alni?, solarium i si?owni? - w Hotelu Faltom, a jad?c w kierunku Sopotu (ok. 40 min.) - zespó? basenowy Aquapark.Komunikacja
Przystanki autobusowe. 150 - 400 m.
Lotnisko Gda?sk R?biechowo. 25 km
Lotnisko Gdynia Babie Do?y. 12 min. / 6 km /
Dworzec PKP, PKS Gdynia G?wna. 12 min. / 6 km /
TERMINAL PROMOWY 7 min . / 3 km/
Dworzec Morski. 15 min. / 7 km /
Przysta? ?eglugi przybrze?nej. 20 min. / 8 km /

Doskona?y dojazd do centrum Gdyni, Gda?ska, Sopotu, Pó?wyspu Helskiego, Karwii, Jastrz?biej Góry, Pucka, W?adys?awowa, Rewy, Mostów, Babich Do?ów.

?rodki komunikacji miejskiej w odleg?o?ci 2 - 5 min. od kwatery.

PROM DO SZWECJI - CODZIENNIE !!!

REJSY NA HEL, DO: JURATY, SOPOTU, GDA?SKA, TURYSTYCZNE PO ZATOCE GDA?SKIEJ - CODZIENNIE !!!

TRAMWAJ WODNY

 

Informacje dodatkowe
Pokojów: 3
Grill: 6
Strona www:http://www.mozenadmorzem.szewcgdynia.pl
Serwisy
ash Player aby odtworzy
Us?ugi Us?ugi
Ceny
SEZON VI - VIII 3 noclegi 220 z?/ doba *
SEZON VI - VIII 4-5 noclegw 190 z?/ doba *
SEZON VI - VIII powy?ej 5 noclegw 170 z?/ doba *
PO SEZONIE IX - V 3 noclegi 180 z?/ doba *
PO SEZONIE IX - V 4-5 noclegw 160 z?/ doba *
PO SEZONIE IX - V powy?ej 5 noclegw 140 z?/ doba *
* dotyczy pobytu max. do 6 osb

                                          Szanowni Pa?stwo.
Przed z?o?eniem rezerwacji uprzejmie prosz? o zapoznanie si? grafikiem rezerwacji - wolne terminy s? aktualizowane na bie??co.

                        APARTAMENT JEST DO WYNAJ?CIA TYLKO W CA?O?CI -                              NIE WYNAJMUJEMY POJEDY?CZYCH POKOI.

                       MINIMALNY OKRES REZERWAJI WYNOSI 3 NOCLEGI -                              KRÓTSZYCH REZERWACJI NIE PRZYJMUJEMY.

                       
                   

                    Dodatkowe osoby / po indywidualnym uzgodnieniu i akceptacji z wynajmuj?cym 50 z? /osobo-doba/.
            Pobyty powy?ej 10 dni - rabat 5 % a / dotyczy pobytu w sezonie wakacyjnym /.

podane ceny zawieraj? 7% vat - wystawiamy faktury vat.

Doba  trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 nast?pnego dnia. Przyjazd go?ci najpó?niej do godziny 18:00. W wyj?tkowych sytuacjach dopuszczamy pó?niejszy przyjazd za uprzednim uzgodnieniem.

Aby dokona? rezerwacji wystarczy napisa? e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Po sprawdzeniu dost?pno?ci w podanym terminie rezerwacja zostanie potwierdzona e-mailem wraz z podaniem numeru konta, na które nale?y w ci?gu 3 dni wp?aci? zaliczk? w wysoko?ci 40% warto?ci rezerwacji. Nie wp?yni?cie zaliczki na  konto w podanym terminie powoduje automatyczn? anulacj? rezerwacji. Pozosta?e 60% kwoty nale?y wp?aci? najpó?niej 14 dni przed przyjazdem.

Je?li rezerwacja nast?puje w terminie krótszym ni? 14 dni od daty przyjazdu, nale?y wp?aci? na konto 100% warto?ci rezerwacji.

Standardowo ka?da osoba rezerwuj?ca otrzyma faktur? VAT. Je?eli nabywc? faktury ma by? inna osoba lub firma prosimy o podanie dok?adnych danych przy rezerwacji.

 

Galeria zdjęć
Komentarze

Dodaj komentarz

Nie masz uprawnie? do dodawania komentarzy. By? mo?e musisz si? zarejestrowa? w serwisie.


Kontakt
Brak kontaktu online.