Main Menu

Popularne

DOM WCZASOWY ENERGETYK DOM WCZASOWY ENERGET...
1 - 11
[ Wyświetleń 3896 ]

Kwatery pracownicze Warszawa Kwatery pracownicze ...
1 - 8
[ Wyświetleń 3494 ]

ROMA...ró?owy Hotelik w centrum ?ywca ROMA...ró?owy Hoteli...
1 - 11
[ Wyświetleń 2598 ]

POD KROKWI? POD KROKWI?
1 - 1
[ Wyświetleń 2527 ]

DOM DO WYNAJ?CIA - SUDETY - KARKONOSZE DOM DO WYNAJ?CIA - S...
1 - 9
[ Wyświetleń 2282 ]

Polecamy

punkt g
- gdzie jest punkt Grafenberga? Jak stymulować punkt g?
budowa Ĺ‚echtaczki
- anatomia seksualna kobiety. Teraz wagina, Ĺ‚echtaczka i punkt g to ĹĽadna tajemnica.
wieczór panieński
z artykułami erotycznymi z sex shopu dla kobiet.

Noclegi

Dworek Wapionka  

Wyświetleń: 857
Adres:  ul. Wczasowa 1
Miejscowość:  Górzno
Kod:  87-320
Region:  Inny lub nieokre?lony
PaĹ„stwo: Polska

bar na terenie obiektu dost?p do komputera i internetu dost?p do TV kominek miejsca na ognisko, grill parking pokoje z ?azienkami sala konferencyjna udogodnienia dla rodzin z dzie?mi w?dkowanie wypo?yczalnia rowerów
Dworek Wapionka
Jak do nas dotrzećWyślij znajomemu Drukuj kartę
Opis
"DWOREK WAPIONKA"

Z my?l? o potrzebach ludzi biznesu Dworek Wapionka ??czy w sobie zalety kameralnego miejsca wypoczynku i pracy. Pragniemy przedstawi? Pa?stwu jeden z najpi?kniejszych Dworków po?o?onych w malowniczej scenerii na pojezierzu brodnickim w Górznie?sko Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.
Dworek Wapionka to zespó? stylowych obiektów gwarantuj?cy doskona?e warunki do wypoczynku, organizowania konferencji i spotka?. W sk?ad wchodz? trzy budynki, które tworz? ?a?cuch unikatowych, wzajemnie si? uzupe?niaj?cych "klejnotów". "Stary Dworek"
a jest nim dwustuletnia w pe?ni odrestaurowana cha?upa, która oczaruje konstrukcj? z drewnianych bali, nowo powsta?y "Dworek pod Strzech?" zachwyci swoj? kompozycj?: cz??ciowo z bali i kamienia polnego, oraz "Stary M?yn" w którym znajduje si? restauracja o nazwie "Karczma M?yn" serwuj?ca dania kuchni polskiej. W "Dworku Wapionka" znajduj? si? jedno i dwupokojowe z aneksem jadalnym, w pe?ni wyposa?one, ekskluzywne apartamenty o powierzchni od 27m? do 70m?. Bogate wyposa?enie i stylowy wystrój wn?trz klasyfikuj? obiekt w standardzie hoteli czterogwiazdkowych. Po gruntownej renowacji w latach 2000-2006, Dworek Wapionka s?u?y jako hotel , restauracja, oraz o?rodek konferencyjno- seminaryjny dla wyj?tkowych go?ci zdolny pomie?ci? do 50 osób.
Gotowi jeste?my spe?ni? ró?ne Pa?stwa ?yczenia, przywie?? lub zawie?? na lotnisko, dworzec kolejowy, zorganizowa? wycieczk?, ognisko, zespó? muzyczny. W?ród naszych go?ci s? pracownicy miejscowych przedsi?biorstw oraz zagranicznych koncernów maj?cych w Polsce swoje siedziby. Organizujemy dla nich obrady seminaria, prezentacje i konferencje.
Pobyt w Dworku to okazja do poznanie Górzna i okolic, to gwarancja dobrego wypoczynku z dala od zgie?ku i wrzawy, to cudowny relaks i uczta dla duszy.
Z my?l? o turystach jedno z jezior jest specjalnie zarybiane, pe?ne pluskaj?cych karpi, jesiotrów i szczupaków. Jednym s?owem prawdziwy w?dkarski raj (rekordowe ryby to 15kg karp i 8kg szczupak). Po?owów dokonywa? mo?na tak?e z wyspy znajduj?cej si? na Jeziorze Wapionka.
W okresie letnim przebywaj?cym w "Dworku Wapionka" udost?pniamy nieodp?atnie nasz sprz?t sportowo-rekreacyjny ( ?odzie, kajaki, rowery, sprz?t w?dkarski ), a tak?e obszary le?ne wokó? Dworku w celu organizacji gier i zabaw rekreacyjnych .
Go?cie mog? równie? skorzysta? z dodatkowych us?ug:

- zaprz?g z bryczk?;
- zaprz?g z wozem drabiniastym;
- zaprz?g z saniami ;
- zespó? muzyczny ;
- biesiada parkowa z ogniskiem i ch?opskim jad?em ;
- w?dkowanie .
- rowery górskie
- paintball
"KARCZMA M?YN"

W restauracji w?ród pi?knych i naturalnych wn?trz znajdziecie Pa?stwo wiele wspania?ych i niepowtarzalnych propozycji kulinarnych kuchni staropolskiej. Niezapomniane i oryginalne walory smakowe oraz zapachowe potraw i sosów s? efektem naszych indywidualnych receptur. Na ?yczenie przygotowujemy uroczyste kolacje, bankiety, wesela, imprezy okoliczno?ciowe i bale sylwestrowe. Jeste?my elastyczni i otwarci na wszelkie propozycje.

GÓRZNO I OKOLICE

Górzno, urokliwe miasteczko z oko?o 1300-tu mieszka?cami, po?o?one w odleg?o?ci 22km od Brodnicy. Umiejscowione na skraju Górznie?sko"Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego nad pi?knymi jeziorami: Górzno , M?y?skim i Wapionka . Górzno jest stolic? parku krajobrazowego, a tak?e znan? miejscowo?ci? letniskow?.
Na terenie parku utworzono sze?? rezerwatów przyrody, mi?dzy innymi "Jar Brynicy", który jest g??boki na 40-50 metrów. Taki w?wóz wy??obi?a najczystsza rzeka regionu Brynica , która na odcinku rezerwatu przypomina potok górski z pluskaj?cymi si? w nim pstr?gami. W?a?nie tutaj na dnie jaru jest najni?szy punkt parku 73m n.p.m., najwy?szy za? 197m n.p.m. znajduje si? na"Sarniej Górze". W s?siedztwie jaru ro?nie najs?ynniejsze drzewo parku, jest nim 400-letni d?b, nazywany "D?bem Rzeczypospolitej", trzydzie?ci dwa metry wysoko?ci i ponad sze?? metrów w obwodzie .
"Szumny Zdrój", pot??ne nisze ?ródliskowe rezerwatu, warto si? tam wybra? chocia?by po to, by zobaczy? czosnek nied?wiedzi " niezwykle rzadko wyst?puj?c? ro?lin? i przekona? si? , ?e pachnie jak dobra kie?basa z czosnkiem.
Park krajobrazowy wraz z Górznem ma wszelkie walory, by sta? si? turystyczn? pere?k? na mapie wycieczek Polaków po naszym pi?knym kraju. Z ka?dego miejsca pi?kne widoki, blisko?? jezior i tylko krok do lasu na grzyby, je?yny, jagody lub w?drówki piesze .
Na terenie Górznie?sko " Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone zosta?y 4 ?cie?ki przyrodnicze :
- ?cie?ka do rezerwatu "Szumny Zdrój";
- ?cie?ka do rezerwatu "Jar Brynicy" ;
- ?cie?ka do rezerwatu "Czarny Bry?sk" ;
- ?cie?ka "Wokó? Jeziora Górzno".
Przepi?kny widok na jeziora roztacza si? ze "Wzgórza Bocieniec", na którym obecnie zlokalizowany jest O?rodek Edukacji Ekologicznej "Wilga".
Zwolennicy wypoczynku na ?wie?ym powietrzu skorzystaj? z w?drówek po szlakach turystycznych, wiod?cych grzybnymi lasami w?ród licznych ?róde?ek, w?wozów i malowniczych jezior, poczuj? niepowtarzaln? atmosfer? towarzysz?c? przeja?d?kom bryczkami lub wozem drabiniastym, a tak?e wieczornym ogniskom nad brzegiem jeziora.


Ciekawe miejsca i obiekty

Sala sportowa 800m
Pla?a miejska 50m
Informacje dodatkowe
PokojĂłw: 16
Grill: 32
Strona www:http://www.dworekwapionka.pl
Serwisy
 • dost?p do TV
 • pokoje z ?azienkami
 • udogodnienia dla rodzin z dzie?mi
 • dost?p do komputera i internetu
 • kominek
 • miejsca na ognisko, grill
 • bilard
 • parking
 • wypo?yczalnia rowerów
 • sala konferencyjna
 • wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego
 • w?dkowanie
 • plac zabaw dla dzieci
 • stó? tenisowy
 • bar na terenie obiektu
bar na terenie obiektu bar na terenie obiektu

bar na terenie obiektu

dost?p do komputera i internetu dost?p do komputera i internetu

dost?p do komputera i internetu

dost?p do TV dost?p do TV

dost?p do TV

kominek kominek

kominek

miejsca na ognisko, grill miejsca na ognisko, grill

miejsca na ognisko, grill

parking parking

parking

pokoje z ?azienkami pokoje z ?azienkami

pokoje z ?azienkami

sala konferencyjna sala konferencyjna

sala konferencyjna

udogodnienia dla rodzin z dzie?mi udogodnienia dla rodzin z dzie?mi

udogodnienia dla rodzin z dzie?mi

w?dkowanie w?dkowanie

w?dkowanie

wypo?yczalnia rowerów wypo?yczalnia rowerów

wypo?yczalnia rowerów

Ceny
Pokój 2 osobowy 280z?

W cene pokoju wliczone jest ?niadanie. Podane ceny uwzgl?dniaja 2 osoby. Ka?da kolejna osoba dodatkowo 80 z?.

Galeria zdjęć
Komentarze

Dodaj komentarz

Nie masz uprawnie? do dodawania komentarzy. By? mo?e musisz si? zarejestrowa? w serwisie.


Kontakt
Brak kontaktu online.