Noclegi

Eden O?rodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN  

Wyświetleń: 496
Adres:  ul. S?o?ska
Miejscowość:  Ciechocinek
Kod:  87-720
Region:  Kujawy
Państwo: Polska
Telefon:  0542836082 - Fax:  0542836415

dost?p do komputera i internetu dost?p do TV miejsca na ognisko, grill parking pokoje z ?azienkami si?ownia sto?wka udogodnienia dla niepe?nosprawnych udogodnienia dla rodzin z dzie?mi wypo?yczalnia rowerw
Eden O?rodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN
Jak do nas dotrzećWyślij znajomemu Drukuj kartę
Opis
Eden,  to pierszy obiekt w Polsce z po?ród wszystkich Hoteli, Domów Wczasowych, Sanatorium, który posiada jednoczesnie w?asn? mini t??ni? znajduj?c? si? w wielobarwnym, pi?knym ogrodzie, grot? soln? z generatorem, mini centrum SPA i 1 osobow? kriokomor?.
Warto przyjecha? i przekona? si?, jak taki pierwszy obiekt w Polsce wygl?da!!!

Eden jest nowoczesnym O?rodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN dzia?aj?cym od 15 lat w jednym z najbardziej znanym, polskim uzdrowisku-Ciechocinku. Kurort ten od lat przyci?ga gosci z kraju i zagranicy, nie tylko walorami leczniczymi ale równie? niepowtarzalnym klimatem, wszechobecn?, barwn? zieleni?, urokiem zabytkowych miejsc. Dysponujemy profesjonaln? kadr? medyczn? oraz nowoczesn? baz? zabiegow? i hotelow?. Oferujemy blisko 100 miejsc w pokojach 1 lub 2 osobowych z pe?nym w?z?em sanitarnym, które wraz z baz? zabiegow?, sto?ówk?, kawiarni?, grot? soln?, saun?, si?owni?, bibliotek? znajduj? si? w jednym budynku. Wyposa?onego w pierwsz? w Ciechocinku wind? panoramiczn? i po?o?onego w cichej, spokojnej cz??ci miasta w otoczeniu w?asnego,pi?knego ogrodu, z bujn? i kolorow? ro?linno?ci?. Jeste?my O?rodkiem dobrze zarz?dzanym, z du?ymi perspektywami rozwoju. Dzi?ki temu w 2004 roku dostali?my ze ?rodków unijnych dotacj? na dalsze unowocze?nienie bazy zabiegowej i hotelowej. Coraz wy?szy poziom ?wiadczonych us?ug zaspakaja w pe?ni potrzeby wymagaj?cych Go?ci i Kuracjuszy. Potwierdzeniem tego jest wdro?enie Systemu Zarz?dzania Jako?ci? zako?czone uzyskaniem certyfikatu pod koniec 2006 roku. Oferujemy bogat? gam? us?ug: 1. us?ugi lecznictwa uzdrowiskowego -pobyty sanatoryjne -turnusy rehabilitacyjne -indywidualne pobyty z lecznictwem uzdrowiskowym 2. profilaktyczne programy zdrowotne z elementami Spa i wellness 3. pobyty hotelowe Nasi Go?cie mog? przyje?da? do nas przez ca?y rok na dowoln? liczb? dni. Oferta O?rodka adresowana jest przede wszystkim do tych osób, które kochaj? cisz?, lubi? wypoczywa? i jednocze?nie dba? o swoje zdrowie z dala od zgielku ulic, ha?asu dyskotek, g?osnej muzyki. Jeste?my niewielkim, kameralnym obiektem dzi?ki temu mo?emy dotrze? indywidualnie do ka?dej osoby u nas przebywaj?cej. Mi?a atmosfera i profesjonalizm pracowników na co dzien dbaj?cych o wypoczynek i zdrowie Go?ci i Kuracjuszy jest tym co nas niew?tpliwie wyró?nia.

Imprezy

Bo?e Narodzenie w Edenie
Termin od: od 21.12.06
Termin do: do 27.12.05
Typ: Inne
Cena za osob?: 860 z?
Cena obejmuje: nocleg w odpowiednim typie pokoju, wy?ywienie, 9 zabiegw, 5 seansw w grocie solnej, wycieczka do Torunia, koncert ?wi?teczny
Cena nie obejmuje:
Opis:

Z wielk? przyjemno?ci? pragniemy zaproponowa? Pa?stwu sp?dzenie ?wi?t Bo?ego Narodzenia w naszym O?rodku. Mamy nadziej?, ?e mila, rodzinna atmosfera oraz szereg atrakcji przygotowanych dla ciala i ducha naszych Go?ci sprawi?, ?e ten wyj?tkowy czas sp?dzony w Edenie b?dzie dla Pa?stwa niezapomnianym prze?yciem.

Komunikacja
Stacja PKS 1500 m
Stacja PKP 1500 m
Przystanek PKS 30m
Informacje dodatkowe
Pokojów: 53
Grill: 96
Strona www:http://www.eden-ciechocinek.pl
Serwisy
 • dost?p do TV
 • pokoje z ?azienkami
 • udogodnienia dla rodzin z dzie?mi
 • dost?p do komputera i internetu
 • miejsca na ognisko, grill
 • parking
 • wypo?yczalnia rowerw
 • si?ownia
 • solarium, gabinet odnowy biologicznej
 • sto?wka
 • udogodnienia dla niepe?nosprawnych
dost?p do komputera i internetu dost?p do komputera i internetu

dost?p do komputera i internetu

dost?p do TV dost?p do TV

dost?p do TV

miejsca na ognisko, grill miejsca na ognisko, grill

miejsca na ognisko, grill

parking parking

parking

pokoje z ?azienkami pokoje z ?azienkami

pokoje z ?azienkami

si?ownia si?ownia

si?ownia

sto?wka sto?wka

sto?wka

udogodnienia dla niepe?nosprawnych udogodnienia dla niepe?nosprawnych

udogodnienia dla niepe?nosprawnych

udogodnienia dla rodzin z dzie?mi udogodnienia dla rodzin z dzie?mi

udogodnienia dla rodzin z dzie?mi

wypo?yczalnia rowerw wypo?yczalnia rowerw

wypo?yczalnia rowerw

Ceny
pokj 1 osobowy od 94 z?
pokj 2 osobowy od 168 z?
Galeria zdjęć
Komentarze

Dodaj komentarz

Nie masz uprawnie? do dodawania komentarzy. By? mo?e musisz si? zarejestrowa? w serwisie.


Kontakt
Brak kontaktu online.